TSUBASA KUGA

Tsubasa Kuga, Hiroshima, Japan

Photo: Naoshi Imai